MUDr. Alena Štefková, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

fotogalerie ordinační hodiny služby kontakt smluvní zdravotní pojišťovny sazebník péče nehrazené zdravotní pojišťovnou pohotovost

Lékařský posudek pro řidičské oprávnění500,-Kč
Lékařský posudek pro držitele zdravotního nebo svářečského průkazu 500,-
Lékařský posudek pro vstup do zaměstnání, brigády500,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost300,-
Výpisy, zprávy, potvrzení pro orgány činné v trestním řízení, lékařské vyšetření, prohlídky, které nesouvisí se zdravotní péčí300,-
Lékařský posudek pro MŠ, jesle, zotavovací akce150,-
Lékařský posudek pro organizovaný sport dle náročnosti150 - 2500,-
Posudek o způsobilosti středoškolského a vysokoškolského vzdělání150,-
Posudek o způsobilosti k zotavovacím akcím150,-
Vydání duplikátů očkovacího průkazu, JPP, žádanek100 - 300,-
Vypsání návrhu lázní300,-
Výpis formuláře pro úrazové pojištění (dle pojišťovny)300,-
Výpis pro pojišťovnu s individuální prohlídkou a záznamem chorob za poslední tři roky400 - 1000,-
Nastřelení náušnic500,-
Aplikace vyžádaného očkování200,-
Vyžádaná návštěva mimo ordinační hodiny(cestovné – 500,- a vyžádané vyšetření)
Vyžádané vyšetření komplexní do 6 let1000,-
Vyžádané vyšetření komplexní nad 6 let800,-
Vyžádané vyšetření kontrolní800,-
Vyžádané vyšetření novorozenci předčasně propuštění z porodnice2000,-
Ostatní výkony zde neuvedené dle sazebníku zdravotních pojišťoven a dle domluvy v ordinaci před provedením výkonu.
Pokud požadujete expresní vypracování administrativy, cena se navyšuje o 100%.
zpět na úvodní stránku
© 2023 MUDr. Alena Štefková