MUDr. Alena Štefková, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

fotogalerie ordinační hodiny služby kontakt smluvní zdravotní pojišťovny sazebník péče nehrazené zdravotní pojišťovnou pohotovost

Lékařský posudek pro řidičské oprávnění500,-Kč
Lékařský posudek pro držitele zdravotního nebo svářečského průkazu 200,-
Lékařská prohlídka pro posudkové účely sociálního zabezpečení na vlastní žádost500,-
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost300,-
Lékařský posudek pro MŠ, jesle, zotavovací akce150,-
Lékařský posudek pro organizovaný sport150 - 500,-
Výpisy, zprávy, potvrzení pro orgány činné v trestním řízení, lékařské vyšetření, prohlídky, které nesouvisí se zdravotní péčí300,-
Posudek o způsobilosti středoškolského a vysokoškolského vzdělání150,-
Vydání duplikátů očkovacího průkazu, JPP, žádanek100,-
Vypsání návrhu lázní100-200,-
Výpis formuláře pro úrazové pojištění (dle pojišťovny)100-200,-
Výpis pro pojišťovnu s individuální prohlídkou a záznamem chorob za poslední tři roky400,-
Kopie a odeslání zdravotní dokumentace100-200,-
Nastřelení náušnic500,-
Aplikace vyžádaného očkování150,-
Vyžádaná návštěva mimo ordinační hodiny(cestovné – 300,- a vyžádané vyšetření)
Vyžádané vyšetření komplexní do 6 let500,-
Vyžádané vyšetření komplexní nad 6 let400,-
Vyžádané vyšetření kontrolní300,-
Vyžádané vyšetření novorozenci předčasně propuštění z porodnice1000,-
CRP test v ambulanci po vyžádání200,-
Ostatní výkony zde neuvedené dle sazebníku zdravotních pojišťoven a dle domluvy v ordinaci před provedením výkonu.
zpět na úvodní stránku
© 2014 MUDr. Alena Štefková